Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu

Promocje, wyprzedaże

Stara cena:27.30
Cena:16.80

Celem publikacji jest analiza stereotypów czesko-polskich na dwóch odcinkach pogranicza: Śląsk Cieszyński oraz wschodnie powiaty województwa libereckiego. Problemom poruszanym w pracy podporządkowana została jej budowa. Po przedstawieniu przyjętej koncepcji badawczej dokonano przeglądu literatury przedmiotu w odniesieniu do pojęcia „pogranicze”. Następnie przybliżono literaturę dotyczącą powstawania oraz funkcjonowania stereotypów, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia społeczno-kulturowego. W dalszej części omówiono historię polsko-czeskich kontaktów, w tym zdarzenia, które miały największy wpływ na powstanie oraz utrwalenie się pewnych stereotypów. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały wyniki badań empirycznych nad funkcjonującymi współcześnie stereotypami Czechów wobec Polaków. Ostatni rozdział jest próbą generalizacji oraz sformułowania wniosków. Dodatkowymi elementami pracy są: aneks zawierający narzędzie badań, spis tabel oraz literatura.

Spis treści:
Wstęp

I. Koncepcja badawcza
1. Problematyka badań
2. Przedmiot badań
3. Techniki badań
3.1. Otrzymywanie materiałów
3.2. Dobór próby
3.3. Opracowanie materiałów
4. Metoda badań, jej uzasadnienie i ocena wniosków
5. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego — grupa badawczo jednorodna?

II. „Pogranicze” w perspektywie socjologicznej
1. „Pogranicze” jako obszar zainteresowania socjologii
2. „Pogranicze” w wybranych koncepcjach socjologicznych
3. Pogranicze — obszar specyficzny?

III. Stereotyp: teoretyczny, empiryczny i praktyczny wymiar pojęcia
1. Stereotypy w teorii
1.1. Powstawanie stereotypów, ich treść i przedmiot
1.2. Struktura stereotypów
1.3. Funkcje stereotypów
1.4. Świat (nauki) bez stereotypów: utopia, zmarnowana szansa czy realny postulat?
1.5. Stereotyp: rozumienie pojęcia
2. Inne kontrowersje wokół stereotypów narodowych
2.1. Kontrowersja teoretyczna: „naród”
2.2. Kontrowersja empiryczna: procedura badawcza

IV. Sąsiedztwo polsko-czeskie. Stereotypy w świetle relacji społecznych, politycznych i kulturowych
1. Do 1526 roku
2. Od czasów nowożytnych do 1918 roku
3. Dwadzieścia lat niepodległości
4. W obozie socjalistycznym
5. Obraz sąsiedztwa i czeskie widzenie Polaków po 1989 roku
5.1. Lata 90.
5.2. Przełom XX i XXI wieku
6. Specyfika Śląska Cieszyńskiego i regionu libereckiego
7. Polak i Polska w czeskich podręcznikach do nauki historii

V. Stereotypy czesko-polskie — teraźniejszość (wyniki badań empirycznych)
1. Podobieństwa i różnice
2. Wzajemne kontakty
3. Stereotypy: szczegółowa analiza cech
3.1. Charakterystyka niewywołana (pytanie otwarte)
3.2. Analiza cech wywołanych dyferencjałem semantycznym
4. Varia 

VI. Stereotypy czesko-polskie — przyszłość i przeszłość (wyniki badań empirycznych)
1. Przyszłość
2. Przeszłość

VII. Próba generalizacji, sformułowanie wniosków i spojrzenie w przyszłość
1. Odniesienia do hipotez badawczych
2. Stereotypy czesko-polskie (z uwzględnieniem ich zróżnicowania regionalnego)
3. Czeskie stereotypy Polaków — determinanty stanu rzeczy
4. Przyszłość stereotypów czesko-polskich

Uwagi końcowe
Aneks
Spis tabel
Bibliografia
Summary
Indeks osób


Marcin Dębicki: ''Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu - regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy''. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010. Okładka miękka, format 17 x 24 cm, stron 224

Osoby, które kupiły ten produkt kupiły także:

 

Komentarze

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com