Druki ulotne i okolicznościowe (Dolny Śląsk)

Książki, przewodniki » Pozostałe książki

Cena:15.80

     Polacy zmuszeni pojałtańskim porządkiem lub innymi następstwami tragedii lat 1939–1945 do organizowania nowego życia na Dolnym Śląsku budowali tu powojenną egzystencję, czerpiąc wiadomości, śledząc wskazówki, nakazy z treści druków ulotnych i okolicznościowych. Te specyficzne dokumenty, ważne środki komunikacji, narzędzia kultury tworzą w dolnośląskich humanistycznych bibliotekach naukowych oraz zbiorach archiwalnych obszerne i różnorodne grupy źródeł, dzięki którym można badać oraz rekonstruować wszelkie aspekty regionalnego życia społecznego: od symbolicznego początku przejęcia władzy we Wrocławiu przez prezydenturę Bolesława Drobnera do ważnego w historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz Polski przełomowego roku 1956. Wydawnictwa efemeryczne, stanowiące początkowo pierwsze i jedyne dostępne w języku polskim nośniki przekazu, tworzyły od kwietnia 1945 roku krajobraz medialny Dolnego Śląska oraz były w nim obecne z różnym natężeniem w ciągu całego analizowanego w pracy okresu 1945–1956. Niniejsza praca stanowi pierwszą próbę rozpoznania, zbadania i opisania całego zasobu dokumentacji efemerycznej wytworzonej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956 oraz ukazania jego faktograficznego bogactwa w świetle wielu aspektów życia kulturalnego, społecznego, politycznego Dolnego Śląska.

 

Spis treści:

Wstęp
1. Druki ulotne i  okolicznościowe. Terminologia
2. Stan badań
3. Cel, metody, struktura pracy

Rozdział I | Wartość źródłowa druków ulotnych i  okolicznościowych
1. Miejsce druków ulotnych i  okolicznościowych w  typologii źródeł
2. W badaniu różnych dyscyplin
3. Instytucjonalizacja badań

Rozdział II | Druki ulotne i  okolicznościowe w  zbiorach bibliotecznych i  prywatnych
1. Biblioteka Jagiellońska
2. Biblioteka Narodowa
3. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie
4. Kolekcje prywatne druków ulotnych i  okolicznościowych
5. Bibliografie i  katalogi
6. Ochrona prawna i  obowiązek udostępniania do celów nauki

Rozdział III | Dolnośląskie zbiory druków ulotnych i  okolicznościowych po 1945 roku jako zasób biblioteczny i  źródła dokumentujące obraz życia regionalnej społeczności
1. Druki ulotne i  okolicznościowe z  lat 1945–1956 w  Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zbiory Gabinetu Śląsko-Łużyckiego
   1.1. Typy druków, ich zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy
   1.2. Twórcy i  adresaci dolnośląskich druków efemerycznych
   1.2.1. Społeczność żydowska
   1.2.2. Społeczność niemiecka
   1.2.3. Społeczność rosyjska
   1.2.4. Włosi
   1.3. Intencje twórców kolekcji druków ulotnych i  okolicznościowych
2. Druki ulotne i  okolicznościowe z  lat 1945–1956 w  Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Zbiory Działu Dokumentów Życia Społecznego
   2.1. Typy druków, ich zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy
3. Druki ulotne i  okolicznościowe z  lat 1945–1956 w  Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego. Zbiory Sekcji Regionalnej
   3.1. Typy druków, ich zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy
4. Zbiory druków ulotnych i  okolicznościowych w  innych dolnośląskich bibliotekach
5. Zbiory druków ulotnych i  okolicznościowych z  lat 1945–1956 w  Archiwum Państwowym we Wrocławiu oraz w jego zamiejscowych oddziałach
   5.1. Typy druków, zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy "Zbioru afiszy i plakatów"
6. Odrębności oraz cechy wspólne dolnośląskich kolekcji druków ulotnych i okolicznościowych
7. Drukarnie i centra wydawnicze dolnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych

Rozdział IV | Typologia i klasyfikacje zasobów
1. Typologie węższe
2. Preferowane typy
3. Klasyfikacje

Rozdział V | Życie społeczne Dolnego Śląska z lat 1945–1956 w świetle efemerycznego dziedzictwa
1. Adresaci druków
2. Dokumenty niekonwencjonalne jako źródła do badań
   2.1. Transmisja dóbr kultury polskiej na Ziemie Zachodnie
   2.2. Lokalne centra kultury książki na Dolnym Śląsku w świetle dokumentów niekonwencjonalnych
   2.3. Książka i biblioteka
3. Druki niekonwencjonalne — narzędzia pierwszej powojennej kampanii informacyjnej
4. W służbie powszechnej ideologizacji
   4.1. Przeszłość wymazywana z pamięci zbiorowej (wojna i okupacja, walcząca Warszawa, utracone ziemie wschodnie)
   4.2. Wizja przyszłości Dolnego Śląska

Zakończenie. Wieloaspektowość dolnośląskiego efemerycznego dziedzictwa

Aneks
Wykaz wykorzystanych źródeł i literatury
Summary
Indeks nazwisk
Spis rycin
Spis tabel
Spis wykresów

 


Aneta Firlej-Buzon: "Druki ulotne i okolicznościowe jako źródło do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945-1956". Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Okładka miękka, format 17 x 24 cm, stron 392, czarno-białe ilustracje

 

 

Komentarze

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com