Wyszukiwarka

Cieszymy się, że trafiliście Państwo na stronę Sudeckiej Księgarni Wysyłkowej. Chcielibyśmy zachęcić również do częstych odwiedzin naszej głównej witryny, jaką jest serwis turystyczny
NaszeSudety.pl

Wizyt:
Dzisiaj: 365Wszystkich: 33961

Kościół św. Jakuba w Sobótce

Cena:29.40
Do koszyka

Niniejsza książka jest pierwszą monografią poświęconą kościołowi św. Jakuba w So­bótce. Praca ta powstała w oparciu o materiały źródłowe znajdujące się w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu, Archiwum Wo­jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Archiwum Budowlanym miasta Wrocławia, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, Zarządzie Miasta i Miejskiej Rady Narodowej w Sobótce, kancelarii para­fialnej kościoła św. Jakuba w Sobótce oraz kościołów w Sulistrowicach i Księginicach Małych, jak również w zbiorach osób prywatnych. 

Cennym uzupełnieniem infor­macji zawartych w zachowanych dokumentach były relacje pisemne i ustne Pola­ków i Niemców od lat związanych z kościołem św. Jakuba. Autorka dotarła w kraju i za granicą do osób mieszkających w Sobótce przed II wojną światową i w pierw­szych latach powojennych.

Praca ma profil historyczny. Autorka korzystała z bogatej literatury pomocniczej z zakresu historii Dolnego Śląska oraz historii Archidiecezji Wrocławskiej. Przy ba­daniu materiałów źródłowych autorka posługiwała się metodą analityczno-syntetyczną, opisową i statystyczną.

Chcąc przedstawić dzieje kościoła św. Jakuba na przestrzeni wieków, należało wpierw określić czas i miejsce powstania kościoła. Trudne jest zwłaszcza ustalenie czasu wzniesienia świątyni, ponieważ nie ma aktu fundacyjnego. Do czasu prac wykopaliskowych w latach 1948-1949 opierano się jedynie na poszlakach i tradycji, różnie interpretowanych przez badaczy. Do dzisiaj problem ten nie został rozstrzyg­nięty. Chociaż odkrycie pozostałości pierwotnej budowli romańskiej pozwala jednoznacznie oznaczyć czas powstania kościoła na przełom XII/XIII w., to dokładne datowanie budowy świątyni nie jest możliwe. Powstały w XV w. ceglany kościół gotycki został po pożarze w 1730 r. poddany barokizacji...

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com